Tập đoàn VNPT
Đơn vị bảo trợ

Đồng ĐăngNgày thành lập: Đang cập nhật

Vị trí địa lý:


Bản đồ hành chính:
Đang cập nhật

STT Các thông tin cơ bản Đơn vị tính Số lượng
1 Diện tích đất tự nhiên ha Đang cập nhật
2 Diện tích đất canh tác ha Đang cập nhật
3 Ngành sản xuất chính Đang cập nhật
4 Sản phẩm chủ lực Đang cập nhật
5 Dân số người Đang cập nhật
6 Thu nhập bình quân trên đầu người triệu Đang cập nhật
7 Số hộ nghèo hộ Đang cập nhật
8 Số hộ chưa có nhà kiên cố hộ Đang cập nhật
9 Số lớp học còn thiếu lớp Đang cập nhật
10 Tình hình điện chiếu sáng Đang cập nhật
11 Tình hình cấp nước sinh hoạt Đang cập nhật
12 Số sân chơi trẻ em, nhà văn hóa còn thiếu Đang cập nhật
Bạn muốn chia sẻ?
Nhập ý kiến của bạn Gửi ý kiến

Chưa có bình luận.

Tập đoàn VNPT

Website: http://vnpt.vn/
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội