Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Website: http://www.mpi.gov.vn/
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
SĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453
Email: banbientap@mpi.gov.vn