Bán trang phục địa phươngTại thôn Sủa Pả A - xã Phố Cáo với quy mô là 4 thôn. Sản xuất trang phục địa phương, sản phẩm du lịch bán ra thị trường tại các huyện và ngoài tỉnh

Tại thôn Sủa Pả A - xã Phố Cáo với quy mô là 4 thôn. Sản xuất trang phục địa phương, sản phẩm du lịch bán ra thị trường tại các huyện và ngoài tỉnh

Tin tức liên quan