400 tỷ đồng xây dựng cầu treo dân sinh ở 28 tỉnhChính phủ vừa ứng 400 tỷ đồng ngân sách trung ương cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng 188 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2014-2016.

IMG_9422

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Giao thông từ năm 2015; đề xuất, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc bố trí vốn để tiếp tục hoàn thành đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông ở 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên theo tiến độ quy định.

Trước đó, Thủ tướng đã chấp thuận với đề án xây dựng cầu treo dân sinh của Bộ Giao thông Vận tải trên cơ sở khảo sát thực tế và thống nhất với các bộ, ngành, địa phương. Theo đề án phê duyệt, nhà nước sẽ xây dựng trước 186 cầu dân sinh để đáp ứng yêu cầu cấp bách, đảm bảo an toàn giao thông ở vùng thuộc 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Còn theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay số lượng cầu treo triển khai là 188 (186 cầu trong danh sách và bổ sung 2 cầu Nam Công, tỉnh Hà Nam và cầu Thà Tò, tỉnh Lạng Sơn). Dự kiến, năm 2014 sẽ hoàn thành 86 cầu, 102 cầu còn lại sẽ hoàn tất trước tháng 7/2015.

Theo thống kê tại 56 tỉnh thành, có tất cả 1.944 cầu treo, chủ yếu nằm trên hệ thống đường liên thôn, liên xã. Trong đó, 58% cầu đủ điều kiện khai thác; hơn 40% còn lại đã bị hư hại, xuống cấp. Những tỉnh, thành chưa báo cáo kiểm tra, rà soát cầu treo, gồm: Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Tin tức liên quan