Thí điểm Dự án nuôi võ béo bòDự án thuộc xã: Lũng Cú

Dự án thí điểm nuôi vỗ béo bò.

Dựa trên mong muốn của người dân muốn nuôi võ béo bò để phát triển kinh tế gia đình,  Công ty CP Carbon Việt Nam đã đi khảo sát, tìm hiểu thực tế lên kế hoạch hỗ trợ người dân bò giống, kỹ thuật nuôi bò, tìm đầu vào, đầu ra cho con bò. Mỗi hộ dân tham gia chương trình nuôi vỗ béo bò sẽ được hỗ trợ từ 3-5 con bò

Tin tức chiến dịch

Tỉ lệ đóng góp: 66.67%
THAM GIA ỦNG HỘ NGAY

Danh mục đóng góp

1

Chi tiết

Tiền

200.000.000 /300.000.000 VNĐ

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam

Website: http://carboncor.com.vn
Email: info@carboncor.com.vn
Số điện thoại: (04) 3795 8528
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội