Dự án Xây bể nước sinh hoạt cho các hộ dânDự án thuộc xã: Lũng Cú

giải quyết cấp bách về hỗ trợ xây bể nước sinh hoạt cho 300 hộ

Tin tức chiến dịch

Tỉ lệ đóng góp: 0%
THAM GIA ỦNG HỘ NGAY

Danh mục đóng góp

1

Chi tiết

Tiền

0 /600.000.000 VNĐ

Công ty cổ phần Carbon Việt Nam

Website: http://carboncor.com.vn
Email: info@carboncor.com.vn
Số điện thoại: (04) 3795 8528
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội