Hướng dẫn ủng hộ

Để tham gia đóng góp ủng hộ cho chiến dịch bạn có thể đóng góp theo các hình thức sau:

1Đóng góp trực tiếp

Đối với cá nhân, đơn vị muốn đóng góp tiền hoặc vật phẩm trực tiếp. Xin vui lòng gửi đóng góp tới địa chỉ

Nguyễn Công Hùng

2Chuyển khoản

Cá nhân, đơn vị có thể đóng góp thông qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng. Chúng tôi nhận hỗ trợ thông qua các ngân hàng sau: