Hướng dẫn ủng hộ

Để tham gia đóng góp ủng hộ cho chiến dịch bạn có thể đóng góp theo các hình thức sau:

1Đóng góp trực tiếp

Đối với cá nhân, đơn vị muốn đóng góp tiền hoặc vật phẩm trực tiếp. Xin vui lòng gửi đóng góp tới địa chỉ

UBND xã Phố cáo

Điẹn thoại: 0123456789

Địa chỉ: xã Phố Cáo

2Chuyển khoản

Cá nhân, đơn vị có thể đóng góp thông qua chuyển khoản tài khoản ngân hàng. Chúng tôi nhận hỗ trợ thông qua các ngân hàng sau:

Ngân hàng An Bình - ABBank Số TK: 1234567890
Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt
Chủ khoản: Tập Đoàn VNPT

Ngân hàng ngoại thương - Vietcombank Số TK: 12345689723
Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt
Chủ khoản: Tập Đoàn VNPT

Ngân hàng Tiên Phong - TPBank Số TK: 12345689723
Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt
Chủ khoản: Tập Đoàn VNPT

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV Số TK: 12345689723
Chi nhánh: Hoàng Quốc Việt
Chủ khoản: Tập Đoàn VNPT