Thí điểm Dự án nuôi võ béo bò

Dự án thuộc xã: Lũng Cú

Dự án thí điểm nuôi vỗ béo bò.

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 100.000.000 VNĐ
1 người ủng hộ Tổng: 300.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam 200.000.000 VNĐ


Tầng 10, toà nhà TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy , Hà Nội