Dự án trồng cây lê

Dự án thuộc xã: Lũng Cú

Dự án trồng cây lê nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 60.000.000 VNĐ
1 người ủng hộ Tổng: 80.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam 20.000.000 VNĐ


Tầng 10, toà nhà TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy , Hà Nội