Dự án Xây bể nước sinh hoạt cho các hộ dân

Dự án thuộc xã: Lũng Cú

giải quyết cấp bách về hỗ trợ xây bể nước sinh hoạt cho 300 hộ

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 600.000.000 VNĐ
0 người ủng hộ Tổng: 600.000.000 VNĐ