Làm đường bê tông nông thôn đến thôn Sà Lủng B

Dự án thuộc xã: Phố Cáo

Đoạn đường từ QL 4C đi thôn Sà Lủng B, dài 3,5km hiện đã mở được 1,2km còn 2,3km

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 99.900.000 VNĐ
1 người ủng hộ Tổng: 100.000.000 VNĐ

Lê Tuấn Anh100.000 VNĐ


Hà Giang
Còn thiếu: 100 Tấn
0 người ủng hộ Tổng: 100 Tấn