Di chuyển dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao tại thôn Khó Trư - xã Phố Cáo

Dự án thuộc xã: Phố Cáo

Dự án di chuyển dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao tại thôn Khó Trư - xã Phố Cáo với tổng số là 19 hộ, hiện nay chưa có kinh phí bố trí di chuyển số hộ dân trên ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn mới. Đề nghị tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam hỗ trợ cho nhân dân thôn Khó Trư di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao.

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 2.000.000.000 VNĐ
0 người ủng hộ Tổng: 2.000.000.000 VNĐ
Còn thiếu: 50 Tấn
1 người ủng hộ Tổng: 100 Tấn

Cty xi măng Hà Giang50 Tấn


Hà Giang