Du lịch cộng đồng tại thôn Lán Xì A - xã Phố Cáo

Dự án thuộc xã: Phố Cáo

Chương trình phát triển Du lịch cộng đồng tại thôn Lán Xì A - xã Phố Cáo, dự kiến triển khai năm 2017 (do doanh nghiệp đầu tư). Đề nghị hỗ trợ xi măng hoặc kinh phí cho nhân dân láng nền nhà, làm sân bê tông, làm nhà vệ sinh, di chuyển chuồng trại để tạo cảnh quan, xanh, sạch, đẹp, nhằm thu hút khách Du lịch đến tham quan

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 100.000.000 VNĐ
0 người ủng hộ Tổng: 100.000.000 VNĐ
Còn thiếu: 2 Tấn
0 người ủng hộ Tổng: 2 Tấn
Còn thiếu: 3 Tấn
0 người ủng hộ Tổng: 3 Tấn