Phát động ủng hộ xây dựng trường học cho trẻ em Lũng Cú - Hà Giang

Dự án thuộc xã: Lũng Cú

Mong muốn của chúng tôi là xây dựng một ngôi trường khang trang để các em học sinh có một nơi học tập ổn định, UBND xã Lũng Cú đã cấp cho nhà trường một mảnh đất mới nhưng điều kiện thiếu thốn và eo hẹp khiến cho mong ước ấy vẫn còn xa xôi.

THAM GIA ỦNG HỘ NGAY
Còn thiếu: 480.000.000 VNĐ
1 người ủng hộ Tổng: 500.000.000 VNĐ

Trung tâm bảo trợ trẻ em Hà Giang20.000.000 VNĐ


Hà Giang
Còn thiếu: 100 Tấn
0 người ủng hộ Tổng: 100 Tấn
Còn thiếu: 150 Vạn
0 người ủng hộ Tổng: 150 Vạn
Còn thiếu: 150 Ngày công
1 người ủng hộ Tổng: 200 Ngày công

Trung tâm bảo trợ trẻ em Hà Giang50 Ngày công


Hà Giang
Còn thiếu: 0 Tấn
1 người ủng hộ Tổng: 50 Tấn

Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Giang50 Tấn


Hà Giang